Jallatte Resellers Policy - Safety Vietnam

Jallatte Resellers Policy - Safety Vietnam

Jallatte Resellers Policy - Safety Vietnam

Jallatte Resellers Policy - Safety Vietnam

Jallatte Resellers Policy - Safety Vietnam
Jallatte Resellers Policy - Safety Vietnam

Jallatte Resellers Policy

Chúng tôi, TKSafety là đại lý chính thức của hãng Jallatte (France) tại thị trường Việt Nam và một số nước lân cận trong Asia. Chúng tôi phân phối các dòng sản phẩm của hãng Jallatte từ 2006. 

Hiện nay, TKSafety đang mở rộng mạng lưới nhà phân phối lại các sản phẩm Jallatte trên toàn quốc. Liên hệ với chúng tôi để làm đại lý dòng sản phẩm Jallatte này.

Quyền lợi của nhà phân phối:

  1. Được bán giá của nhà phân phối.

  2. Được trả chậm khi đạt mức doanh thu hàng năm ~30.000 USD/năm

  3. Được đăng tải website của bạn trên các websites mà công ty TKSafety tài trợ tại Việt Nam.

  4. Được hỗ trợ huấn luyện về sản phẩm và an toàn sản phẩm.

Hotline: 0768.494949

Tin tức khác

Hỗ trợ trực tuyến
Safety Training -
Sales Team -
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop